De Kleine Roos

-is in het bezit van een vergunning voor het houden van een kinderdagverblijf


-is ingeschreven in het landelijk register kinderopvang onder het nummer 141120496


-is bij de kamer van koophandel ingeschreven onder het nummer, 54304318


-onderschrijft het convenant samengesteld door BOiNK (belangenvereniging van ouders in de kinderopvang)


-geeft invulling aan het vier-ogenprincipe door gebruik te maken van camera’s. Deze nemen beelden op tussen 8.00 en 9.30 en tussen 16.30 en 18.00. Wij werken nu ook met 3 personen!


-Wij zijn op zoek naar een invalkracht? Voel je aangetrokken tot onze manier van werken laat ons dat dan via een email weten.